• Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

Про виникнення особливої інформації емітента

Приватне акціонерне товариство «Видубичі»,

код за ЄДРПОУ 04012129, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Інженерна, 1-а, тел/факс (044)5457184, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , сторінка в мережі Інтернет: vydubychi.kiev.ua повідомляє про виникнення особливої інформації щодо надання попередньої згод на вчинення значних правочинів, а саме:

Загальні збори акціонерів 19.04.2019 (протокол №1 від 19.04.2019)

прийняли рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом 1-го року з дати прийняття рішення, якщо вартість предмету таких правочинів більша 25% вартості активів за даними останньої річної звітності емітента, а саме - укладення та розірвання контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, загальною вартістю до 25 млн.грн. включно, у відповідності до статуту товариства та чинного законодавства. Збори надали повноваження Голові правління для укладення та підписання вказаних значних правочинів та підписання документів, пов’язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 22930 тис.грн.;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 109,03%;

Загальна кількість голосуючих акцій:  3093102 шт.;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 752053; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 752053

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: немає. 


Голова правління Яшкунова І.О. підтверджує достовірність інформації та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.