• Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

Про виникнення особливої інформації емітента

Приватне акціонерне товариство «Видубичі»,

код за ЄДРПОУ 04012129, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Інженерна, 1-а, тел/факс (044)5457184, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , сторінка в мережі Інтернет: vydubychi.kiev.ua повідомляє про виникнення особливої інформації 


І. Про надання попередньої згод на вчинення значних правочинів, а саме:

Загальні збори акціонерів 23.04.2020 (протокол №1 від 23.04.2020) прийняли рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом 1-го року з дати прийняття рішення, якщо вартість предмету таких правочинів більша 25% вартості активів за даними останньої річної звітності емітента, а саме - укладення та розірвання контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, загальною вартістю до 25 млн. грн. включно, у відповідності до статуту товариства та чинного законодавства. Збори надали повноваження Голові правління для укладення та підписання вказаних значних правочинів та підписання документів, пов’язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 24682 тис. грн.;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 101,29%;

Загальна кількість голосуючих акцій:  3 093 102 шт.;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 752053; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 752053

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: немає. 


Голова правління Яшкунова І.О. підтверджує достовірність інформації та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.


ІІ. Про зміну складу посадових осіб.

Рішенням Загальних зборів акціонерів 23.04.2020 (протокол №1 від 23.04.2020) припинено повноваження члена Наглядової ради Єрмакової Наталії Федорівни (обрана на повторний термін, займає посаду з 12.04.2012, частки в статутному капіталі емітента не має). 

Обрано до складу Наглядової ради строком на 3 роки:

- Член Наглядової ради – Скіба Тамара Валентинівна (обрана вперше, частки в статутному капіталі не має, є представником акціонера - фізичної особи, що має частку менше 10%, попередні посади: 09.10.2014 – 08.02.2016 – ТОВ «КМ Груп»-юрисконсульт;

09.11.2016 по 31.05.2017 ФОП Калініна – юрисконсульт; 01.06.2017 по сьогоднішній день ТОВ «Форум Груп Україна» - юрисконсульт). 

- Голова Наглядової ради - Макаренко Тамара Констянтинівна (обрана на повторний термін, займає посаду з 14.04.2017 р., частки в статутному капіталі емітента не має, є представником акціонера – фізичної особи, що має частку понад 10%, основне місце роботи – Заст. Головного бухгалтера ФОП Вернигора В.А.);

Усі перелічені вище посадові особи не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, дозволу на розкриття паспортних даних не надали. 


Голова Правління Яшкунова І.О. підтверджує достовірність інформації та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.