• Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (про припинення емітента шляхом перетворення)

29 березня 2021 року Загальними зборами акціонерів (Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВИДУБИЧІ» від 29.03.2021 р.) було прийняте рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «ВИДУБИЧІ» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ ВИДУБИЧІ», яке буде повним правонаступником всіх прав та обов’язків Приватного акціонерного товариства «ВИДУБИЧІ».

Метою припинення Приватного акціонерного товариства «ВИДУБИЧІ» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ ВИДУБИЧІ» є мінімізація витрат Товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як акціонерне товариство. Зміна органiзацiйно-правової форми дозволить уникнути цілого ряду витрат на послуги, що не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності Товариства i сумарна вартість яких досягає значних розмірів.

За рішення про припинення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю віддано 2 062 172 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Розмір статутного капіталу товариства - правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ ВИДУБИЧІ» дорівнюватиме розміру статутного капіталу Товариства і становитиме 785 000,00 грн. Активи та зобов'язання Товариства передаються до правонаступника у повному обсязі згідно з передавальним актом. 

Порядок та умови обміну акцій Товариства на частки товариства - правонаступника: акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства - правонаступника та розподіляються серед його учасників. При перетворенні Товариства всі акціонери (їх правонаступники), акції яких не будуть викуплені, стають засновниками (учасниками) товариства - правонаступника. Розподіл часток створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ ВИДУБИЧІ» відбувається із збереженням співвідношення номінальної вартості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства. Розмір частки учасника в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ ВИДУБИЧІ» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі Товариства до перетворення. Розмір частки учасника (у відсотках) в статутному капіталі створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ ВИДУБИЧІ» дорівнює розміру його частки у відсотках в статутному капіталі Товариства до перетворення.

 

Документ з КЕП

Завантажити повідомлення у машиночитальному форматі

Документ у машиночитальному форматі з КЕП