• Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство  "Видубичі"

1.2. Організаційно-правова форма емітента  акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  04012129

1.4. Місцезнаходження емітента: 01013,  м. Київ, вул. Інженерна, 1     

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 545-71-17,  (044)  545-71-84     

1.6. Електронна поштова адреса емітента vidybichi@ukr.net

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://vydubychi.kiev.ua

1.8. Вид особливої інформації: Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення

  Дата виникнення події: 12.04.2012 року. 

  Емітент  Приватне акціонерне товариство „Видубичі” повідомляє, що на підставі  отриманого  від   ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (Ліцензія АВ № 498004 від 19.11.2009 р.)  Зведеного облікового реєстру власників  цінних паперів, складеного на дату обліку 06.04.2012 р. (Вих. №8599 від 09.04.2012 р.)   емітенту  ПрАТ „Видубичі”  стало відомо  про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

    юридична особа DRGN ЛІМІТЕД,   КІПР, ідентифікаційний код 111306, місцезнаходження КІПР, 1105, NicosiaAgionPavlov, 15, LEDRAHOUSEAgiosAndreas, PC 1105, NicosiaCYPRUS,   яка володіла пакетом акцій  кількістю 29065 шт. або 0,92 %  голосуючих акцій,  збільшила належний їй пакет акцій до 341519 шт., що становить 10,88% голосуючих акцій емітента;

    юридична особа  Товариство з обмеженою відповідальністю „ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”, Україна, ідентифікаційний  код за ЄДРПОУ 33936496,  місцезнаходження:  01033, м. Київ, вул. Саксаганського,36-д, під’їзд 2, поверх 7, яка володіла пакетом акцій  кількістю 615652 шт. або 19,60 %  голосуючих акцій,  зменшила належний їй пакет акцій до 434440 шт., що становить 13,84 % голосуючих акцій емітента;

          юридична особа  SIFCAPITALLLC, Сполучені Штати Америки, ідентифікаційний код 36-4695722, місцезнаходження  Сполучені Штати Америки (США) 89108 штат Невада  LasVegas 5348 VegasDrive, придбала  пакет акцій кількістю 1030930 шт., що становить 32,83 % голосуючих акцій емітента.

   Дата отримання Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів: 12.04.2012 р., Вх.№7.  

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.

Голова правління

 

 

 

Федоренко Євген Васильович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

12.04.2012

(дата)