• Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство  "Видубичі"

1.2. Організаційно-правова форма емітента  акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  04012129

1.4. Місцезнаходження емітента: 01013,  м. Київ, вул. Інженерна, 1     

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 545-71-17,  (044)  545-71-84     

1.6. Електронна поштова адреса емітента vidybichi@ukr.net

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://vydubychi.kiev.ua

1.8. Вид особливої інформації: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Емітент Приватне акціонерне товариство „Видубичі” повідомляє, що загальними зборами акціонерів від 12.04.2012 р. прийняте рішення про дострокове припинення повноважень та обрання нових членів органів управління товариства.

        Звільнені посадові особи:
        - Голова  Наглядової ради Школьник Володимир Якович.   Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді протягом 6 років з 21.04.2006 р. по 12.04.2012 р.Підстава для звільнення: рішення загальних зборів акціонерів.

         -  Член Наглядової ради Баленко Ігор Миколайович. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді протягом 6 років з 21.04.2006 р. по 12.04.2012 р.Підстава для звільнення: рішення загальних зборів акціонерів.

         - Голова Ревізійної комісії Єрмакова Наталія Федорівна.  Не володіє часткою в статутному капіталі товариства.Особа перебувала на посаді протягом 6 років з 21.04.2006 р. по 12.04.2012 р.Підстава для звільнення: рішення загальних зборів акціонерів.

         - Член Ревізійної комісії Баленко Артур Ігорович. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді протягом 6 років з 21.04.2006 р. по 12.04.2012 р.  Підстава для звільнення: рішення загальних зборів акціонерів.

         -  Голова правління Жереб Валентина Миколаївна.  Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді протягом 3 років з 17.04.2009 р. по 12.04.2012 р.Підстава для звільнення: Заява про звільнення за власним бажанням та рішення загальних зборів акціонерів.

          -  Член правління Остапенко Валентина Вікторівна. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді протягом 6 років з 21.04.2006 р. по 12.04.2012 р.Підстава для звільнення: рішення загальних зборів акціонерів.

         Призначені посадові особи:   

         -    Голова  Наглядової ради Сусленська Вероніка Володимирівна.  Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа обрана строком на 3 роки.Попередні посади: Немає.

- Член Наглядової ради Єрмакова Наталія Федорівна.  Не володіє часткою в

статутному капіталі товариства. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Попередні посади: бухгалтер  ПАТ «Трубіндустрія».

         - Голова  Ревізійної комісії Руденко Вікторія Володимирівна.  Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа обрана строком на 5 років. Попередні посади: головний бухгалтер ТОВ „Сан-Торі.

         - Член Ревізійної комісії Горяченкова Надія Вікторівна.  Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа обрана строком на 5 років. Попередні посади: спеціаліст по VIP  „Персональні міські комунікації.

         - Голова правління: Федоренко Євген Васильович.  Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа обрана строком на 5 років. Попередні посади: безробітний.

         - Член правління Шавро Алла Олексіївна. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа обрана строком на 5 років. Попередні посади: Голова правління ВАТ «Видубичі».

        Усі звільнені та призначені посадові  особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

        Згоди посадових осіб (усіх звільнених та призначених)  на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”).

                                                                  3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.

Голова правління

 

 

 

Федоренко Євген Васильович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

12.04.2012

(дата)