• Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

Приватне акціонерне товариство «Видубичі» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 19 серпня 2014р

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Приватне акціонерне товариство  «Видубичі» повідомляє про проведення

   Позачергових Загальних зборів акціонерів, які

відбудуться 19 серпня 2014 року об 11.00 год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться  за адресою: м. Київ, вул. Інженерна, 1-А, офіс №2.

   Час початку і закінчення реєстрації акціонерів  для участі у позачергових загальних зборах з  10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв.  

   При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.

   Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у позачергових  загальних  зборах – 13 серпня 2014 року.

 

Порядок денний:

1.       Обрання робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Видубичі».

2.       Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

3.       Обрання членів Наглядової ради Товариства.

4.       Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової  Ради.

5.       Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

6.       Прийняття рішення про дострокове  припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

7.       Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

8.       Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.

 

Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів 

 

Від  дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  Товариство  надає  акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням  Товариства  у  робочі  дні,  робочий  час з 9.00 до 16.00 офіс №3.,  а в день проведення загальних зборів - також  у місці  їх  проведення.  Відповідальна особа за порядок ознайомлення  акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління  Федоренко Євген Васильович.      

Тел. Для довідок: (044)  545-71-84