• Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

Повідомлення про прийняте рішення про припинення ПрАТ «Видубичі» шляхом перетворення

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДУБИЧІ», код ЄДРПОУ 04012129

(місцезнаходження: вул. Інженерна, буд. 1-А, м. Київ, 01013, Україна)

далі - Товариство, повідомляє про прийняття черговими загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені 29 березня 2021 року, рішення про припинення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ ВИДУБИЧІ».

При перетворенні Товариства все його майно, права та обов’язки переходять до правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ ВИДУБИЧІ».

Протягом 30 днів починаючи з 29 березня 2021 року Товариство письмово повідомляє всіх кредиторів про ухвалене рішення щодо припинення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Письмова вимога кредитора подається (надсилається) за місцезнаходженням ПрАТ «ВИДУБИЧІ» - вул. Інженерна, буд. 1-А, м. Київ, 01013, Україна. 

Контактний телефон Товариства: (044) 545-71-84.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова комісії з припинення Яшкунова Ірина Олексіївна.

 

Завантажити повідомлення

Документ з КЕП